Lịch thi đại học, cao đẳng 2012 chính thức

Chiều 24-2, Bộ GĐ&ĐT chính thức công bố lịch thi đại học, cao đẳng năm 2012. Theo đó, sẽ có ba đợt tuyển sinh và giữ nguyên ngày thi như năm 2011. Lịch thi đại học, cao đẳng 2012 chính thức

Đối với hệ đại học đợt I, ngày 4 – 5/7/2011 thi đại học khối A, A1 và V chi tiết như sau:

Ngày Buổi Môn thi
Khối A Khối A1
Ngày 3/7/2012 Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
Ngày 4/7/2012 Sáng Toán Toán
Chiều
Ngày 5/7/2012 Sáng Hóa Tiếng Anh
Chiều Dự trữ Dự trữ

Đợt II, ngày 9 – 10/07/2012, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:

Ngày Buổi Môn thi
Khối B Khối C Khối D
Ngày 8/7/2012 Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
Ngày 9/7/2012 Sáng Sinh Ngữ văn Ngữ văn
Chiều Toán Sử Toán
Ngày 10/7/2012 Sáng Hóa Địa Ngoại ngữ
Chiều Dự trữ

Đối với hệ cao đẳng, các trường cao đẳng tổ chức thi trong 2 ngày 15 – 16/7/2012.

Ngày Buổi Môn thi
Khối A Khối B Khối C Khối D
Ngày 14/7/2012 Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
Ngày 15/7/2012 Sáng Vật lý Sinh Ngữ văn Ngữ văn
Chiều Toán Toán Sử Toán
Ngày 16/7/2012 Sáng Hóa Hóa Địa Ngoại ngữ
Chiều Dự trữ Dự trữ Dự trữ Dự trữ

Về thời gian biểu từng buổi thi các môn tự luận như sau:

Thời gian Nhiệm vụ
Buổi sáng Buổi chiều
6g30 – 6g45 13g30 – 13g45 Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
6g45 – 7g00 13g45 – 14g00 Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi
7g00 – 7g15 14g00 – 14g15 Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh
7g15 – 10g15 14g15 – 17g15 Thí sinh làm bài thi
10g15 17g15 Cán bộ coi thi thu bài thi

Thời gian biểu từng buổi thi các môn trắc nghiệm

Thời gian Nhiệm vụ
Buổi sáng Buổi chiều
6g30 – 6g45 13g30 – 13g45 Cán bộ coi thi nhận túi phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và túi tài liệu; đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.
6g45 – 7g00 13g45 – 14g00 Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi; một cán bộ coi thi phát phiếu TLTN và hướng dẫn các thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.
7g00 – 7g15 14g00 – 14g15 Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
7g15 14g15 Bắt đầu giờ làm bài (90 phút)
7g30 14g30 Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho thư ký điểm thi.
8g30 15g30 Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
8g45 15g45 Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, thu và bàn giao phiếu TLTN.

Các môn thi tự luận: 180 phút; các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm: 90 phút.

dethivn.com tổng hợp
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Lịch thi đại học, cao đẳng 2012 chính thức