Lịch thi đại học cao đẳng năm 2003

Lịch thi đại học cao đẳng năm 2003. đợt 1, thi khối A vào hai ngày 4 và 5/7/2003. Ngày 4/7, sáng thi môn toán, chiều thi môn lý. Sáng 5/7 thi môn hóa. Đợt 2, thi khối B, khối C và khối D trong hai ngày 9 và 10/ 7/2003.

Khối B ngày 9/7, sáng thi môn sinh, chiều thi môn toán. Sáng 10/7 thi môn hóa. Khối C ngày 9/7, sáng thi môn văn, chiều thi môn sử. Sáng 10/7 thi môn địa. Khối D ngày 9/7, sáng thi môn văn, chiều thi môn toán. Ngày 10/7 thi môn ngoại ngữ.
Giờ thi: Sáng từ 6 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút. Mỗi môn thi thời gian làm bài 180 phút. Trước các ngày thi một ngày, thí sinh đến địa điểm dự thi làm các thủ tục dự thi, nộp lệ phí, nhận và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi.

 
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Lịch thi đại học cao đẳng năm 2003