Lịch thi đại học cao đẳng năm 2008

LỊCH THI TUYỂN SINH đại học cao đẳng năm 2008 khối A B C D

 

a) Đối với hệ đại học

Đợt I thi khối A:

 

          Ngày Buổi Môn thi
Ngày 3/7/2008 Sáng

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi, xử lí những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh.
Ngày 4/7/2008 Sáng Toán
Chiều
Ngày 5/7/2008 Sáng Hoá
Chiều Dự trữ

 

Đợt II thi Khối B, C, D:

Ngày Buổi Môn thi
Khối B Khối C Khối D
Ngày 8/7/2008 Sáng

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi, xử lí những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh.
Ngày 9/7/2008 Sáng Sinh Văn Văn
Chiều Toán Sử Toán
Ngày 10/7/2008 Sáng Hoá Địa Ngoại ngữ
Chiều Dự trữ

 

b) Đối với hệ cao đẳng

Ngày Buổi Môn thi
Khối A Khối B Khối C Khối D
14/7/2008 Sáng

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi, xử lí những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh.
15/7/2008 Sáng Vật lí Sinh Văn Văn
Chiều Toán Toán Sử Toán
16/7/2008 Sáng Hoá Hoá Địa Ngoại ngữ
Chiều Dự trữ Dự trữ Dự trữ Dự trữ

 

 

6. Thời gian biểu

Đối với các môn thi tự luận:

Thời gian Nhiệm vụ
Buổi sáng Buổi chiều
6h30 – 6h50 13h30 – 13h50 Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh.
6h50 – 7h05 13h50 – 14h05 Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi.
7h05 – 7h15 14h05 – 14h15 Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh.
7h15 – 10h15 14h15 – 17h15 Thí sinh làm bài thi.
10h15 17h15 Cán bộ coi thi thu bài thi.

Đối với các môn thi trắc nghiệm:

Thời gian Nhiệm vụ
Buổi sáng Buổi chiều
6h30 – 7h00 13h30 – 14h00 Phát túi đề thi cho CBCT 1; phát túi phiếu TLTN và túi tài liệu cho CBCT 2; cả 2 CBCT về ngay phòng thi, ghi số báo danh lên bàn thí sinh và kí tên vào phiếu TLTN.
7h00 – 7h15 14h00 – 14h15 Gọi thí sinh vào phòng thi; phát phiếu TLTN; hướng dẫn thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.
7h15 – 7h30 14h15 – 14h30 Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.
7h30 14h30 Bắt đầu giờ làm bài (90 phút).
7h45 14h45 Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho Ban thư kí.
8h50 15h50 CBCT nhắc thí sinh còn 10 phút làm bài.
9h00 16h00 Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Thu phiếu TLTN của thí sinh và bàn giao cho Ban thư kí.

 

Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Lịch thi đại học cao đẳng năm 2008