Lịch thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2007 chính thức

Lịch thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2007 chính thức khối A B C D.

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THEO ĐỀ THI CHUNG ĐỢT 1 THI KHỐI A, V

Ngày 3/7/2007
Từ 8h00:
Làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí dự thi, nhận và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
Ngày 4/7/2007
Sáng
TOÁN
Chiều
Ngày 5/7/2007
Sáng
HOÁ
Chiều
Dự trữ

 ĐỢT 2 THI KHỐI B, C, D, NĂNG KHIẾU

Ngày
Buổi
Khối B
Khối C
Khối D
Ngày 8/7/2007
Từ 8h00
Làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí dự thi, nhận và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
Ngày 9/7/2007
Sáng
SINH
VĂN
VĂN
Chiều
TOÁN
SỬ
TOÁN
Ngày 10/7/2007
Sáng
HOÁ
ĐỊA
NGOẠI NGỮ
Chiều
Dự trữ

 LỊCH THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐỢT 3 THI KHỐI A, B, C, D

Ngày
Buổi
Môn thi
Khối A
Khối B
Khối C
Khối D
14/7/2007
Sáng
Từ 8h00
Làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí dự thi, nhận và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
15/7/2007
Sáng
Toán
Toán
Sử
Toán
Chiều
Sinh
Văn
Văn
16/7/2007
Sáng
Hóa
Hóa
Địa
Ngoại ngữ
Chiều
Dự trữ
Dự trữ
Dự trữ
Dự trữHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Lịch thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2007 chính thức