Lịch thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng năm 2009

Lịch thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2009. Lịch thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2009 cụ thể như sau:

HỆ ĐẠI HỌC

Đợt I thi khối A:

Ngày Buổi Môn thi
Ngày 3/7/2009 Sáng

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi, xử lí những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh.
Ngày 4/7/2009 Sáng Toán
Chiều
Ngày 5/7/2009 Sáng Hóa
Chiều Dự trữ

Đợt II thi Khối B, C, D:

Ngày Buổi Môn thi
Khối B Khối C Khối D
Ngày 8/7/2009 Sáng

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi, xử lí những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh.
Ngày 9/7/2009 Sáng Sinh Văn Văn
Chiều Toán Sử Toán
Ngày 10/7/2009 Sáng Hoá Địa Ngoại ngữ
Chiều Dự trữ Dự trữ Dự trữ

HỆ CAO ĐẲNG

Ngày Buổi Môn thi
Khối A Khối B Khối C Khối D
14/7/2009 Sáng

Từ 8h00

Làm thủ tục dự thi, xử lí những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh.
15/7/2009 Sáng Vật lí Sinh Văn Văn
Chiều Toán Toán Sử Toán
16/7/2009 Sáng Hoá Hoá Địa Ngoại ngữ
Chiều Dự trữ Dự trữ Dự trữ Dự trữ

Lịch thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng năm 2009
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Lịch thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng năm 2009