Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày ?


Năm 2016 Giổ tổ Hùng Vương rơi vào ngày thứ 7 – 16/4/2016 nên theo luật thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 kế tiếp. như vậy Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày ?

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 rời vào 6/4/2017 nên người lao động được nghỉ 1 ngày (6/4/2017).

gio to hung vuong 2017
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Leave a Comment


Phiên bản Text


Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày ?