Ninh Bình bắn pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017 ở đâu?

Ninh Bình bắn pháo hoa Tết âm lịch Đinh Dậu 2017 ở đâu ?


theo chỉ thị Số: 12/CT- UBND Về việc tổ chức đón Tết Đinh Dậu năm 2017.


5. Tổ chức tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả thiết thực.

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo rà soát, ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách (liên hoan, tổng kết, hội nghị, mua sắm tài sản…) trong nội bộ; triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Đinh Dậu.
b, Không tổ chức bắn pháo hoa, dành thời gian đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người già neo đơn,… Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người nghèo ăn Tết.
c) Tổ chức tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 với yêu cầu tổ chức nội bộ, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc chi tiêu công.
d, Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội…
đ) Có kế hoạch phân công cán bộ trực trong những ngày nghỉ Tết; tổ chức kiểm tra, phòng chống cháy nổ trong cơ quan. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về cấm vận chuyển, tàng trữ các loại pháo nổ, đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông.
e) Tổ chức làm vệ sinh cơ quan, các công trình công cộng, đường phố, đường làng, ngõ xóm; trang trí và treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ Tết.
f) Vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau những ngày nghỉ Tết để góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2017.
…..

theo http://www.ninhbinh.gov.vn/web/guest/the-thao/view?assetpublish=1990445
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Ninh Bình bắn pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017 ở đâu?