Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp Quốc khánh 2-9

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 (2-9-1945   2-9-2015). Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm.

– Địa điểm bắn và thời gian bắn: 15 phút, từ 21 giờ 00’ đến 21 giờ 15’, ngày 2-9-2015. Thị xã Phú Thọ 1 điểm bắn; huyện Thanh Thủy 1 điểm bắn. Địa điểm bắn cụ thể do UBND thị xã Phú Thọ và UBND huyện Thanh Thủy phối hợp với Bộ CHQS tỉnh bố trí.

– Số lượng: Mỗi điểm bắn 90 giàn (tổng cộng cả hai điểm 180 giàn).

 

theo: http://baophutho.vn/xa-hoi/201508/to-chuc-ban-phao-hoa-tam-thap-nhan-dip-ky-niem-70-nam-quoc-khanh-2-9-tren-dia-ban-tinh-2436616/
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp Quốc khánh 2-9