Sóc Trăng có bắn pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017 không ?

Tỉnh Sóc Trăng có bắn pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017 không ?

Sóc Trăng sẽ không bắn pháo hoa, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết Đinh Dậu 2017.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ban hành ngày 20-12-2016 thể hiện tính nhân văn và mang đậm tinh thần tiết kiệm. Để hưởng ứng chủ trương này, UBND đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND, trong đó chỉ đạo rõ các địa phương không được tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

theo https://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwOL4GAnA08TRwsfvxBDRxNXA_2CbEdFAHq6-KI!/?PC_7_8AEKCI9308SSB0I4A8LNT1A491_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/soctrangsite/trangchu/tintucsukien/vanhoathethaodulich/tetdinhdau2017
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Sóc Trăng có bắn pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017 không ?