đáp án đề thi đại học môn tiếng Đứcđáp án đề thi đại học môn tiếng ĐứcĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TIẾNG ĐỨC

Đáp án và đề thi THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Đức mã đề thi 139 294 371 528 642 827

Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 và đáp án

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 mã đề thi 275 314 497 628 816 924

Đáp án và đề thi đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014

Đáp án và đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014 mã đề 149 269 358 518 736 953

ĐÁP ÁN và ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn TIẾNG ĐỨC Khối D

ĐÁP ÁN và ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối: D. Mã đề thi 195  351  425  647  738  862 

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2008 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2008 và đáp án mã đề thi 248 312 417 653 720 936

Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2011 và đáp án

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2011 mã đề 148  379  415  586  824  952

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012 mã đề 368  417  512  631  739  851

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2013 mã đề 296 394 528 647 752 913