đáp án đề thi TN THPT môn lịch sửĐề thi tham khảo Môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Môn Lịch Sử. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Đề thi có 04 trang

Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Lịch sử và đáp án

Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Lịch sử và đáp án mã đề thi M301, M302, M303, M304, M305, M306, M307, M308, M309, M310, M311, M312, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M319, M320, M321, M322, M323, M324.

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Lịch sử

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Lịch sử, Đề thi thử THPT quốc gia 2018 – môn Lịch sử

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Lịch sử – mã đề 301- 324

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Lịch sử – mã đề 301- 324 và đáp án.

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn Lịch sử có đáp án

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn Lịch sử có đáp án chính thức từ Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi thử môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 – đề chính thức

Đề thi thử môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 chính thức từ Bộ Giáo dục và đào tạo. đề gồm 40 câu trắc nghiệm , thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề .

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011 từ Bộ Giáo Dục và Đào tạo và thang điểm, hướng dẫn chấm bài.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011 − Giáo dục trung học phổ thông. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

HƯỚNG DẪN CHẤM THI, Đáp án và thang điểm Đề thi môn LỊCH SỬ kỳ thi TN THPT 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM THI, Đáp án và thang điểm Đề thi môn LỊCH SỬ kỳ thi TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012

Đề thi TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Lịch Sử

Đề thi TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Lịch Sử − Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.