đáp án đề thi TN THPT môn Tiếng ĐứcĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ĐỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ĐỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017. (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Tiếng Đức và đáp án

Đề thi TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Tiếng Đức và đáp án mã đề thi 425 531 647 794 863 958

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Tiếng Đức và đáp án

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Tiếng Đức và đáp án mã đề thi 285 384 475 613 794 817