Đề thi đại học khối A1Đề thi đại học khối A1Đề thi đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2014 và Đáp án

 Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2014 và Đáp án mã đề thi 163  285  473  712  842  973. Môn thi Hóa và Anh văn thi vào vào hôm nay (5-7-2014) theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài mỏi môn là 90 phút.

Đề thi đại học môn Vật Lí khối A A1 năm 2014 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Vật Lí khối A A1 năm 2014 mã đề 259  319  493  692  746  825 và đáp án, môn vật lý thi chiều Chiều nay 4-7-2014 và đáp án

Đề thi đại học môn Toán khối A, A1 năm 2014

Đề thi đại học môn Toán khối A, A1 năm 2014
Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối A, A1 năm 2014,  Môn Toán khối A thi vào sáng hôm nay thứ 6 ngày 4/7/2014.

Đề thi đại học môn Vật lý khối A khối A1 năm 2012

Đề thi đại học môn Vật lý khối A khối A1 năm 2012 mã đề 196  371  527  683  749  958

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012 mã đề 318  426  537  681  794  859

Đề thi đại học môn Toán khối A, A1 năm 2012

Đề thi đại học môn Toán khối A, A1 năm 2012, môn Toán thi vào sáng Ngày 4/7/2012.

Đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2013

Đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2013 mã đề 318, 426, 528, 681, 794, 859

Đề thi đại học môn Toán khối A, A1 năm 2013

Đề thi đại học môn Toán khối A, A1 năm 2013, môn Toán khối A, A1 thi vào sáng Ngày 4/7/2013.