đề thi đại học khối B năm 2008Đề thi đại học môn Hóa học khối B năm 2008 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa học khối B năm 2008 và đáp án mã đề thi 195 268 371 402 659 836 . Đề thi môn hóa khối B năm 2008 gồm 56 câu hỏi trắc nghiệm và thời gian làm bài là 90 phút.

Đề thi đại học môn Sinh học khối B năm 2008 và đáp án

đáp án và Đề thi đại học môn Sinh học khối B năm 2008  mã đề 253 379 461 502 742 980

Thang điểm và đáp án Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008

Thang điểm và đáp án Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008 (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)

Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008

Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối B năm 2008, môn Toán khối B thi vào chiều Ngày 9/7/2008