đề thi đại học khối D năm 2007Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2007 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2007 và đáp án mã đề 245 462 507 638 795 871

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2007 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2007 và đáp án 139 451 532 618 724 843

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2007

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nga khối D năm 2007 mã đề 123 258 549 684 867 931

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2007

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng anh (Anh Văn) khối D năm 2007 mã đề 254 361 598 732 840 985.

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2007

Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng anh (Anh Văn) khối D năm 2007 mã đề 254 361 598 732 840 985.

Đáp án thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học môn văn khối D năm 2007

Đáp án thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học môn văn khối D năm 2007 , (Đáp án – Thang điểm có 04 trang)

Đề thi đại học Khối D môn Văn năm 2007

Đề thi tuyển sinh đại học môn văn khối D năm 2007

Đáp án thang điểm đề thi đại học môn Toán khối D năm 2007

Đáp án thang điểm đề thi đại học môn Toán khối D năm 2007 (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2007

Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2007, môn Toán khối D thi chiều Ngày 9/7/2007