đề thi đại học khối D năm 2014Đề thi đại học môn Tiếng Nga Khối D năm 2014 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Nga Khối D năm 2014 mã đề  và đáp án 258 375 538 649 792 931. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi đại học Môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 và đáp án

Tải đáp án và Đề thi tuyến sinh đại học Môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 mã đề 138 429 518 639 853 972 . (Đề có 6 trang)  (Đáp án có 02 trang)

Đáp án và đề thi đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014

Đáp án và đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Đức khối D năm 2014 mã đề 149 269 358 518 736 953

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án

Đáp án và Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2014 mã đề 295 496 571 629 846 925

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 và đáp án

Đáp án  và Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2014 mã đề 139 328 573 693 715 835. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi đại tuyển sinh học môn Văn khối D năm 2014

Đề thi đại tuyển sinh học môn Văn khối D năm 2014 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014 và đáp án Mã đề thi 137  236  419  625  852  946

Gợi ý làm bài Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2014

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2014
Gợi ý làm bài Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2014 Môn Toán khối D thi vào sáng hôm nay thứ 4 ngày 9/7/2014.

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2014

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2014
Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2014,  Môn Toán khối D thi vào sáng hôm nay thứ 4 ngày 9/7/2014.