đề thi đại học khối Dđề thi đại học khối DĐề thi đại học môn tiếng Trung Quốc Khối D năm 2004

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 ĐỀ CHÍNH THỨC                                                   Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D (Đề thi có 02 trang)                                                            Thời gian làm...

Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 và đáp án

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Đức năm 2010 mã đề thi 275 314 497 628 816 924

Đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2010 mã đề 162 253 417 685 819 936

Đề thi đại học môn Tiếng Nga năm 2010 mã đề 162 253 417 685 819 936 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc năm 2010 và đáp áp

Đáp án và Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc năm 2010 mã đề thi 352 473 516 697 724 862

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật năm 2010

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật năm 2010 mã đề thi 142 364 479 526 715 953.

đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2011 và đáp án

Đáp án và đề thi đại học môn tiếng Nga khối D năm 2011 mã đề thi 251 368 475 624 796 837

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2011

Đáp án và đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D năm 2011 mã đề 147 428 592 627 715 836

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2011 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2011 và đáp án mã đề thi 182 246 362 417 579 913

Đề thi đại học môn Tiếng Nga Khối D năm 2014 và đáp án

Đề thi đại học môn Tiếng Nga Khối D năm 2014 mã đề  và đáp án 258 375 538 649 792 931. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi đại học Môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 và đáp án

Tải đáp án và Đề thi tuyến sinh đại học Môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 mã đề 138 429 518 639 853 972 . (Đề có 6 trang)  (Đáp án có 02 trang)