đề thi lớp 10 chuyênđề thi lớp 10 vào trường chuyên các tỉnh thành phốĐề thi môn Toán vòng 2 chuyên KHTN đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2016 và đáp án

Đề thi và đáp án môn Toán vòng 2 vào chuyên Khoa học Tự nhiên đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2016.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm học 2016 – 2017 và gợi ý đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên PT Năng Khiếu năm học 2015 – 2016

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên PT Năng Khiếu năm học 2015 – 2016 và gợi ý đáp án.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí năm học 2013-2014 tỉnh Đồng Tháp và đáp án

Hướng dẫn chấm bài,đáp án Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí năm học 2013-2014 tỉnh Đồng Tháp.

Đề thi vào lớp 10 Không Chuyên môn Toán năm học 2014-2015 Trường THPT Lê Khiết Quảng Ngãi

Đề thi vào lớp 10 Không Chuyên môn Toán năm học 2014-2015 Trường THPT Lê Khiết Quảng Ngãi và gợi ý đáp án.  

Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang, ngày thi 2/7/2014 đề thi gồm 4 trang, mã đề thi 516 và hướng dẫn chấm thi, đáp án, thang điểm

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán năm học 2015-2016 tỉnh Quảng Nam

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán tỉnh Quảng Nam năm học 2015-2016

Đề thi vào lớp 10 môn Vật lý Chuyên năm học 2009 – 2010 Khánh Hòa và Đáp án

Đáp án và hướng dẫn chấm bài Đề thi vào lớp 10 môn Vật lý chuyên năm học 2009 – 2010 Khánh Hòa