đề thi TN THPT môn HóaĐề tham khảo môn Hóa Học thi THPT quốc gia 2020

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Hóa học và đáp án

Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Hóa học và đáp án mã đề thi M201, M202, M203, M204, M205, M206, M207, M208, M209, M210, M211, M212, M213, M214, M215, M216, M217, M218, M219, M220, M221, M222, M223, M224.

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Hóa Học

Đề thi thử THPT quốc gia 2018 – môn Hóa Học

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Hóa học – mã đề 201-224

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Hóa học – mã đề 201-224 và đáp án

Môn Hóa học – ĐỀ THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

ĐỀ THI Môn Hóa học  THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn Hóa học có đáp án

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn Hóa học có đáp án. Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi minh họa môn Hóa học kì thi thpt quốc gia 2017

Đề thi minh họa môn Hóa học kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đề gồm 4 trang. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Đề thi TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Hóa và đáp án

Đề thi TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Hóa và đáp án mã đề thi 394 415 526 637 748 859

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Hóa học và đáp án

Đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 môn Hóa học và đáp án mã đề thi 136 357 468 526 814 951

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Hóa học và đáp án

Môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 vào chiều ngày thứ sáu 3-7-2015 và thời gian làm bài là 90 phút. Đáp án đề thi THTP môn Hóa năm 2014 và đáp án mã đề thi 357 415 691 748 836 952