đề thi TN THPT môn SinhĐề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Sinh Học

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Sinh Học, Đề thi thử THPT quốc gia 2018 – môn Sinh Học

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Sinh học – mã đề 201-224

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Sinh học – mã đề 201-224

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn Sinh học có đáp án

Đề thi thử thpt quốc gia môn Sinh học năm 2017 có đáp án. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi minh họa môn Sinh học kì thi thpt quốc gia 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐỀ MINH HỌA  (Đề thi có 05 trang)  KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017  Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: SINH HỌC  Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Sinh học và đáp án

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Sinh học và đáp án mã đề thi 147 428 592 625 713 936

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Sinh học và đáp án

Môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 vào chiều ngày thứ bảy 04-07-2015 và thời gian làm bài là 90 phút.  Đáp án đề thi Đề thi THPT quốc gia môn Sinh học năm 2015 159 268 483 725 851 947. Đáp án chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo

Đáp án và Đề thi tốt nghiệp thpt môn Sinh năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông

Đáp án và Đề thi tốt nghiệp thpt môn Sinh năm 2014 mã đề thi 146  279  385  624  735  918 – Giáo dục trung học phổ thông