đề thi vào lớp 10 TP Cần ThơĐề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2017-2018 TP Cần Thơ

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2017-2018 TP Cần Thơ

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2015 Cần Thơ

Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP CẦN THƠ ĐỀ CHÍNH THỨC  ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học : 2015 – 2016 MÔN Văn– thời gian 120 phút

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 TP Cần Thơ và gợi ý đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 TP Cần Thơ và gợi ý đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2014 TP Cần Thơ

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2014 TP Cần Thơ

Gợi ý giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2012 TP Cần thơ

Gợi ý giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2012 TP Cần thơ

Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2006-2012 TP Cần thơ

Đề thi vào lớp 10 môn Toán từ năm 2006-2012 TP Cần thơ