đề thi vào lớp 10 TP Đà NẵngĐề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Đà Nẵng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Đà Nẵng và gợi ý đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đà Nẵng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đà Nẵng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Đà Nẵng và gợi ý đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Đà Nẵng và gợi ý đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2015 TP Đà Nẵng và gợi ý đáp án

Gợi ý đáp án  Đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2015 TP Đà Nẵng ngày 10/6/2015

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2012 – 2013 TP Đà Nẵng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2012 – 2013 TP Đà Nẵng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015 TP Đà Nẵng và đáp án

Đáp án và Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015 TP Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2013 – 2014 TP Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2013 – 2014 TP Đà Nẵng