Tải đề thi đại học môn Toán khối A năm 2003

Tải đề thi đại học khối A môn Toán năm 2003, môn Toán khôi A thi sáng ngày 4/7/2003. đề thi cao đẳng khối A môn Toán năm 2003

Tải Tải đề thi đại học môn Toán khối A năm 2003 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text

Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 -------------------------- Môn thi : toán khối A đề chính thức Thời gian làm bài : 180 phút ___________________________________

Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số m x m x mx y ( (1) 1 2 - + + = là tham số). 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = -1. 2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai điểm đó có hoành độ d-ơng.

Câu 2 (2 điểm). 1) Giải ph-ơng trình . 2 sin 2 1 sin tg 1 2 cos 1 cotg 2 x x x x x - + + = - 2) Giải hệ ph-ơng trình ? ? ? ? + = - = - . 1 2 1 1 3 x y y y x x ?

Câu 3 (3 điểm). 1) Cho hình lập ph-ơng . Tính số đo của góc phẳng nhị diện []. .' ' ' ' ABCD A B C D D C A B , ' , 2) Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Ox cho hình hộp chữ nhật có trùng với gốc của hệ tọa độ, yz ; 0; 0 .' ' ' ' ABCD A B C D A ( ), (0; ; 0), '(0; 0; ) B aD a A b . Gọi (0, 0) a b > > M là trung điểm cạnh CC . ' a) Tính thể tích khối tứ diện ' BDA M theo a và b . b) Xác định tỷ số a b để hai mặt phẳng và (' ) ABD ( ) MBD vuông góc với nhau.

Câu 4 ( 2 điểm). 1) Tìm hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triển nhị thức Niutơn của n x x ? ? ? ? ? ? + 5 3 1 ? ? , biết rằng ) 3 ( 7 3 1 4 + = - + + + n C C n n n n ( n là số nguyên d-ơng, x > 0, là số tổ hợp chập k của n phần tử). k n C 2) Tính tích phân ? + = 3 2 5 2 4 x x dx I .

Câu 5 (1 điểm). Cho x, y, z là ba số d-ơng và x + y + z = 1. Chứng minh rằng . 82 1 1 1 2 2 2 2 2 2 = + + + + + z z y y x x ------------------------- HếT ------------------------- Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: …………………………….. ……. Số báo danh: …………….

Tải đề thi đại học môn Toán khối A năm 2003