Tải đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002

Tải đề thi đại học cao đẳng môn Toán Khối D năm 2002, thí sính thi cao đẳng thi chung đề với thí sinh thi đại học, nhưng thí sinh thi cao đẳng không làm câu V.

Tải Tải đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text

Bộ giáo dục và đào tạo Kỳ thi Tuyển sinh đại học ,cao đẳng năm 2002 Đề chính thức Môn thi : Toán, Khối D (Thời gian làm bài : 180 phút) _________________________________________

CâuI ( ĐH : 3 điểm ; CĐ : 4 điểm ). Cho hàm số : () 1 x m x 1 m 2 y 2 - - - = (1) ( m là tham số ). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) ứng với m = -1. 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đ-ờng cong (C) và hai trục tọa độ. 3. Tìm m để đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc với đ-ờng thẳng x y = .

Câu II ( ĐH : 2 điểm ; CĐ : 3 điểm ). 1. Giải bất ph-ơng trình : ( ) x 3 x2 - . 0 2 x 3 x 2 2 = - - . 2. Giải hệ ph-ơng trình : ? ? ? ? ? = + + - = + . y 2 2 2 4 y 4 y 5 2 x 1 x x 2 x 3

Câu III ( ĐH : 1 điểm ; CĐ : 1 điểm ). Tìm x thuộc đoạn [ 0 ; 14 ] nghiệm đúng ph-ơng trình : 0 4 x cos 3 x 2 cos 4 x 3 cos = - + - .

Câu IV ( ĐH : 2 điểm ; CĐ : 2 điểm ). 1. Cho hình tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC); AC = AD = 4 cm ; AB = 3 cm ; BC = 5 cm . Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (BCD). 2. Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 0 2 y x 2 = + - và đ-ờng thẳng m d: ()() () ? ? ? = + + + + = - + - + + 0 2 m 4 z 1 m 2 mx 0 1 m y m 1 x 1 m 2 ( m là tham số ). Xác định m để đ-ờng thẳng m d song song với mặt phẳng (P).

Câu V (ĐH : 2 điểm ). 1. Tìm số nguyên d-ơng n sao cho 243 C 2 .... C 4 C 2 C n n n 2 n 1 n 0 n = + + + + . 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy , cho elip (E) có ph-ơng trình 1 9 y 16 x 2 2 = + . Xét điểm M chuyển động trên tia Ox và điểm N chuyển động trên tia Oy sao cho đ-ờng thẳng MN luôn tiếp xúc với (E). Xác định tọa độ của M , N để đoạn MN có độ dài nhỏ nhất . Tính giá trị nhỏ nhất đó . -------------------------Hết------------------------- Chú ý : 1. Thí sinh chỉ thi cao đẳng không làm

Câu V 2. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ................................................................ Số báo danh.............................

Tải đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2002