TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 2 điểm dịp Quốc Khánh 2-9-2016

TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 2 điểm dịp Quốc Khánh 2-9-2016. cụ thể bắn pháo hoa nghệ thuật từ tại hai điểm: Nóc Hầm Thủ Thiêm, quận 2 (tầm cao); Công viên Văn hóa Đầm Sen.

TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa 2 điểm dịp Quốc Khánh 2-9-2016

  1. bắn pháo hoa nghệ thuật từ tại hai điểm: Nóc Hầm Thủ Thiêm, quận 2 (tầm cao)
  2. Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 (tầm thấp) vào lúc 21giờ đến 21 giờ 15 ngày 2-9

Bình Định tổ chức bắn pháo hoa dịp Quốc Khánh 2/9/2016
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 2 điểm dịp Quốc Khánh 2-9-2016